ATLAS MASH UP – Međunarodno natjecanje u poslovnim idejama u području kulturnog turizma – Prijava ideja do 13. rujna 2019.

U okviru provedbe projekta ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories, financiranog iz Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020, otvoren je poziv na prijavu inovativnih ideja za sektor kulturnog turizma i sudjelovanje na drugom nagradnom MASH UP eventu koji će se održati u Puli 26. rujna 2019.

ATLAS MASH UP je besplatno međunarodno natjecanje u poslovnim idejama čija je svrha okupiti i spojiti kreativce, ICT stručnjake, video snimatelje, dionike kulturnog turizma, studente, profesionalce, mlade talente, poduzetnike, civilno društvo, odnosno sve zainteresirane za multidisciplinaran i multikulturalan pristup realizaciji ideja / proizvoda / usluga u području kulturnog turizma.

Sudionici će tijekom jednog dana timski razvijati inovativna rješenja za poboljšanje kulturno-turističke ponude i pokretanje promotivnih akcija unutar programskog područja, a stručan talijansko-hrvatski žiri odabrat će najbolju ideju koja će biti nagrađena.

Organizatori su projektni partner FET – Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, Istarska razvojna agencija – IDA i STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, a događanje će se održati 26. rujna 2019. godine u Puli pri Fakultetu ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković (Preradovićeva 1, 52100, Pula).

Program se održava na engleskom jeziku, te se očekuje i dobro poznavanje istog. Troškovi putovanja od Rijeke do Pule pokriveni za sudionike koji budu odabrani za sudjelovanje na natjecanju.

Poziv je otvoren do petka, 13. rujna 2019., a detalje o prijavi i agendu možete vidjeti u sljedećim dokumentima:

MASH UP ATLAS Pula Regulation

MASH UP ATLAS Pula Agenda

Prijava

 

Mash up - Agenda