t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Kontakt

Kontaktirajte nas

Za sve informacije o našim uslugama javite nam se telefonom na 051 265 961, e-porukom na step-ri@uniri.hr ili koristeći donju formu.

Vaše ime

Vaša e-adresa (e-mail)

Naslov poruke

Poruka

Molim stavite kvačicu ako niste robot (antispam)

Kontakt

Adresa:
Radmile Matejčić 10
51 000 RIJEKA

T +385 (0) 51 265 961
F +385 (0) 51 265 999

e-adresa: step-ri@uniri.hr

Boris Golob

Boris Golob, mag. ing.
Direktor

Savjetnik za inovaciju proizvoda, usluga i poslovnih modela te poslovne strategije
T 051 265 960
e-adresa: bgolob@uniri.hr

Jana Blažević Marčelja

Jana Blažević Marčelja, mag. oec.
Zamjenica direktora i voditeljica
edukacijskog centra

Savjetnica za pokretanje poduzetničkog
pothvata i cjenovne strategije
T 051 265 962
e-adresa: jbmarcelja@uniri.hr

Neven Tamaut

Neven Tamarut, mag. oec., MBA
Direktor za razvoj poslovanja

Savjetnik za pokretanje poduzetničkog pothvata i strategiju zaštite
intelektualnog vlasništva
T 051 265 963
e-adresa: ntamarut@uniri.hr

Andrea90x90

Andrea Oštrić Petropoli, mag. admin. sanit.
Koordinator za EU projekte
T 051 265 964
e-adresa: andrea.ostric@uniri.hr

Mario Vukelić, mag. ing.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 976
e-adresa: mario.vukelic@uniri.hr

Ana_J90x90

Ana Janežić, mag. oec.
Poslovni savjetnik za područje financija i knjigovodstva
T 051 265 977
e-adresa: ana.janezic@uniri.hr

Nadija Surać

Nadija Surać, mag. iur.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 967
e-adresa: nsurac@uniri.hr

Anita Pribanić, mag. stud. eur.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 972
e-adresa: anita.pribanic@uniri.hr

Suzana Knežević

Suzana Knežević, mag. ing.
Stručni suradnik u edukacijskom centru
T 051 265 965
e-adresa: suzana.knezevic@uniri.hr

Ana Marković Čunko, mag. oec. i mag. cult.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 981
e-adresa: amcunko@uniri.hr

Ana Ružić, mag. stud. eur.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 971
e-adresa: aruzic@uniri.hr

Tanja Čorak, univ. spec. rel. publ.
Savjetnik za strateške komunikacije
T 051 265 961
e-adresa: tcorak@uniri.hr

Kako do nas


Prikaži STEP RI na većoj karti

Back to Top