t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

FIDES – From IP to business

Projekt

Opis

FIDES je bilateralni projekt financiran u okviru IPA prekograničnog Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Partneri na projektu su:

  • Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA)
  • Pomurski tehnološki park
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
  • Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO
  • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
  • Tehnološki park Varaždin d.o.o.
  • Znanstveno – Tehnologijski Park Sveučilišta u Rijeci

Projektom FIDES želi se izraditi sveobuhvatan pregled inovativnog potencijala u regiji, s aktivnostima koje će poboljšati rad potporne okoline. Edukacija i savjetovanje o pravima intelektualnog vlasništva i mogućnostima njihove implementacije u tehnološke modele malih i srednjih poduzeća doprinijet će realizaciji inovativnih ideja na tržištu. Dvogodišnji projekt FIDES započeo je s aktivnostima u travnju 2011.

VIŠE O PROJEKTU

 

 

 

Back to Top