t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

iBlue

Projekt

Opis

Projekt “iBlue“ provodi se u okviru INTERREG MED programa čiji glavni cilj je promoviranje održivog razvoja Mediterana.

INTERREG MED je  transnacionalni program koji obuhvaća 57 regija iz 10 EU zemalja (Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska, Velika Britanija – Gibraltar i Hrvatska) i 3 zemlje kandidatkinje za ulazak u EU (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora).

INTERREG MED podržava razmjenu iskustava, znanja i poboljšanja s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanje ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoj energetske učinkovitosti, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa mediteranskog područja te razvoj multilateralnih institucionalnih okvira, kako bi se zajedničkim rješenjima odgovorilo na zajedničke izazove.

iBlue želi doprinijeti održivoj obnovi i novom uzletu nautičkog sektora (brodogradnje, nautičkih usluga, turizma). Stvaranjem mediteranske transnacionalne mreže želi se omogućiti razvoj i široka primjena inovativnih poslovnih modela koji će većom konkurentnošću pomoći ekonomskom jačanju  pomorskog sektora Mediterana, a kroz održivi razvoj temeljen na tri stupa održivosti – ekološkom, društvenom i ekonomskom.  Transnacionalna mreža obuhvatit će sve segmente nautičkog sektora stvarajući kritičnu masu znanja najboljih poslovnih praksi, načina inoviranja i smjernica za javne politike.Dodatno, uspostava transnacionalnog nautičkog klastera osim koristi od povezivanja stvara i jedinstvenu priliku da nautički sektori svake pojedine regije prošire aktivnosti i poslovanje na cijeli Mediteran.

Glavni cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti nautičkog sektora kroz:

  1. Stvaranje integrirane transnacionalne mreže nautičkog sektora na Mediteranu
  2. Razvoj i primjenu postupka inoviranja poslovnog modela nautičkog sektora temeljenu na tri stupa održivosti (ekonomskom, socijalnom i ekološkom)
  3. stvaranje kritične mase znanja o nautičkom sektoru.

Rezultati projekta:

  1. Poboljšanje konkurentnosti nautičkog sektora Mediterana primjenom novih poslovnih modela
  2. Stvaranje cjelovitog znanja o nautičkom sektoru sustavnim mapiranjem i organizacijom podataka
  3. Stvaranje nautičkog klastera mediteranskog područja
  4. Razvijanje sustava pokazatelja održivosti

Projektne aktivnosti:

  • Učenje – projekt će identificirati vodeće svjetske prakse kroz analizu novih spoznaja, postupaka, alata i pristupa inoviranja poslovnih modela; sakupit će se i sistematizirati najbolji primjeri inoviranja poslovnog modela u nautičkom sektoru; poseban naglasak će biti na posebnostima i osobinama djelatnosti koje imaju veliki utjecaj na sadržaj i svrhu projekta – inoviranje poslovnih modela u nautičkom sektoru, a kako bi se omogućila primjena tijekom i nakon projekta;
  • Testiranje – pilot aktivnostima se želi provjeriti primjenjivost i održivost postupaka inovacije poslovnih modela a iz perspektive tri „stupa“ održivosti – ekološkom, društvenom i ekonomskom. Pilot aktivnosti će omogućiti prikupljanje  informacije o kontekstu i mogućim pristupima primjene metodologije, uočavanje prednosti i mana u primjeni te provođenje prilagodbi i unapređenja; predviđena je jedna pilot aktivnost po zemlji;
  • Prijenos – novostvoreni postupak inoviranja poslovnih modela u nautičkom sektoru, nakon testiranja i poboljšanja, će se učiniti dostupnim cijelom nautičkom sektoru Mediterana kroz obuku i umrežavanje; u okviru projekta će se osnovati transnacionalna partnerska mreža u koju će biti uključeni svi segmenti nautičkog sektora (MSP, kreatori politika, istraživači, nautičari itd.)

 

Partneri:

University of Udine (Italija)

STEP RI d.o.o. Rijeka (Hrvatska)

Groupe Kedge Business School (Francuska)

Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville (Španjolska)

Cyprus Chamber Of Commerce And Industry (Cipar)

Lasithi Chamber Of Commerce (Grčka)

University of Primorska (Slovenija)

RCDI – Development and Innovation Network (Portugal)

Durres Chamber Of Commerce And Industry (Albanija)

 

Pridruženi partneri:

University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Managemet (Hrvatska)

Tourist and Economic Promotion Development (Španjolska)

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci (01.02.2017. – 31.01.2020.)

Program iz kojeg se financira: Interreg MED Programme

Ukupna vrijednost projekta: 2.252.855,00 €

Financirano iz programa (85%): 1.914.926,75 €

Proračun Step Ri: 190.000,00 €

Službena stranica projekta: https://iblue.interreg-med.eu/

Facebook stranica projektahttps://www.facebook.com/iBLUEproject/

 

Back to Top