t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Komercijalizacija znanstvenih kapaciteta

Projekt

Opis

Komercijalizacija znanstvenih kapaciteta je bio besplatan program edukacije, savjetovanja i podrške s osnovnim ciljem uspješne komercijalizacije postojećih znanja, kompetencija i opreme znanstvene zajednice Sveučilišta u Rijeci.

Program je bio namijenjen znanstvenicima, zavodima ili sastavnicama Sveučilišta koje imaju ideju ili su već započele s razvojem proizvoda ili usluge na temelju postojećih znanja, kompetencija i raspoložive opreme te im je bila potrebna podrška za konačno definiranje inovacije, poslovnog modela, strategije komercijalizacije i izlaska na tržište bez obzira da li se radilo o ponudi proizvoda i/ili usluga za fizičke osobe, poduzeća ili ustanove, za lokalno ili međunarodno tržište.

Cilj programa bio je omogućiti povezivanje znanstvenih institucija i poduzetnika, komercijalizacija kapaciteta i znanja znanstvenih institucija i uspostavljanje komercijalnih poslovnih procesa (marketinga, prodaje, isporuke, post prodaje) u znanstvenim institucijama.

Program su provodili djelatnici Stepa Ri i on je uključivao aktivnosti identifikacije opreme i znanstveno-istraživačkih kapaciteta spremnih za komercijalizaciju, poslovno savjetovanje i mentoriranje djelatnika na sastavnicama u

 • postupku identifikacije ciljanog tržišnog segmenta,
 • izradi poslovnog plana ili poslovnog modela,
 • definiranju strategije zaštite intelektualnog vlasništva,
 • pripremi promotivnih sadržaja (npr. teksta za letak i/ili web),
 • vođenju kroz početne komercijalne aktivnosti,
 • podršci kod izlaska na tržište,
 • prećenju tijekom uspostavljanja odnosa s kupcima i početnog usluživanja odnosno isporuke
 • definiranju, razvoju i provedbi poslovnih procesa vezanih uz usluživanje tržišta.

Znanstvenici odnosno zaposlenici sastavnica Sveučilišta u Rijeci koji su sudjelovali u programu dobili su:

 • znanja i prakse iz vodećih svjetskih znanja inoviranja i upravljanja
 • definiranje ponude vrijednosti i poslovnog modela temeljenog na dijelu znanstvenih kapaciteta
 • jasnu strategiju komercijalizacije proizvoda ili usluge
 • savjetovanje i podršku kod izlaska na tržište.

U program je ukupno prihvaćeno 5 projekata. Kriteriji za odabir projekata bili su:

 1. Spremnost za izlazak na tržište (stupanj gotovosti, raspoloživost i spremnost organizacijskih kapaciteta)……1-10 bodova
 2. Tržišni potencijal, komercijalni potencijal …..1-10 bodova
 3. Stupanj inovativnosti / tehnološka novina …..1-5 bodova

Program ja započeo s radom u travanju 2015. godine. Očekivano trajanje programa bilo je četiri do šest mjeseci. Program se provodio kroz zajedničke edukacije, pojedinačne konzultacije te samostalan rad uz podršku poslovnih savjetnika.

Jedan od uspješnih primjera rezultata programa je biolabs.me

Sudjelovanje na edukacijama, savjetovanje i podrška poslovnih savjetnika je bila besplatna! Program Komercijalizacija znanstvenih kapaciteta je omogućilo svojom podrškom Ministarstvo poduzetništva i obrta odobravanjem sredstava iz programa Poduzetnički impuls mjera C2.

 

MINPO

Back to Top