t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

MATDAT

Opis

Robert Basan je 2010. godine pokrenuo MATDAT kao bazu podataka o konstrukcijski relevantnim materijalima za primjenu u inženjerskim proračunima i razvoju proizvoda koja je do danas prerasla u web-platformu koja objedinjava bazu podataka o konstrukcijski relevantnim materijalima, direktorij laboratorija, pružatelja usluga i dobavljača materijala/opreme te repozitorij rezultata istraživanja materijala.

Back to Top