t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Metode i politike određivanja cijena

Jana Blažević Marčelja

Opis

Seminar pruža polaznicima uvid u metode i politike određivanja cijena sa svrhom postizanja dugoročne profitabilnosti poduzeća.

U današnjem okruženju ekonomska kretanja koja utječu na profitabilnost se mijenjaju pri svakoj promjeni tehnologije, zakonodavstva, tržišta, relativnih troškova proizvodnje, potrošačevih potreba i konkurencije. Samim time dolazi do potrebe promjene cijena.

Znate li da promjena cijene od samo 1% može povećati dobiti za čak 10%?

Dobro formiranom cjenovnom politikom možete zahvatiti veće tržište, imati zadovoljnije kupce i više zarađivati.

Odluka o razini cijene je vrlo kompleksna i uvelike ovisi o potražnji, troškovima, konkurenciji i percepciji vrijednosti proizvoda.

Kako onda odrediti „pravu cijenu“, „optimalnu cijenu“? Kako se nositi s prigovorima na cijenu? Kako reagirati na zahtjeve za „odstupanjem od cijene“? Kako komunicirati vrijednost i cijenu proizvoda ili usluge?

Seminar je namijenjen poduzetnicima početnicima, ali i vlasnicima i članovima uprava postojećih malih i srednjih poduzeća.

 

Sadržaj

 • Što je cijena?
 • Cijena i ostali elementi marketinškog miksa
 • Pitanja koja se pojavljuju prilikom odlučivanja o cijeni
 • Metode određivanja cijena
 • Određivanje cijene temeljeno na percepciji vrijednosti
 • Interakcija prodavač kupac
 • Razvoj politike cijena
 • Politika cijena kao odgovor na prigovor o cijeni
 • Politike cijena u doba recesije
 • Komunikacija vrijednosti
 • Komunikacija cijene

 

Predavač

Jana Blažević Marčelja, mag. oec., poslovna je savjetnica i predavačica te certificirani Pricing Professional pri Professional Pricing Society – vodećoj svjetskoj udruzi posvećenoj strateškom pristupu određivanju cijena.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te se stručno usavršavala u Beču, nakon čega je vodila niz nacionalnih i međunarodnih razvojnih projekata. Ima dugogodišnje iskustvo na području edukacije, razvoja novih proizvoda i tehnoloških rješenja te unapređenja poslovnih procesa. Posljednjih nekoliko godina kreirala je i održala niz seminara o određivanju cijena.

Zamjenica je direktora i voditeljica edukacijskog centra Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.

 

Prijavite se na edukaciju Metode i politike određivanja cijena – prijave još nisu otvorene

Više informacija o samoj edukaciji slanjem upita na step-ri@uniri.hr

Metode i politike određivanja cijena

Kako odrediti „pravu cijenu“, „optimalnu cijenu“? Kako se nositi s prigovorima na cijenu? Kako reagirati na zahtjeve za „odstupanjem od cijene“? Kako komunicirati vrijednost i cijenu proizvoda ili usluge? 

EEN-europska-poduzetnicka-mreza

 

Back to Top