t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Metode i politike određivanja cijena

Jana Blažević Marčelja

Opis

Seminar pruža polaznicima uvid u metode i politike određivanja cijena sa svrhom postizanja dugoročne profitabilnosti poduzeća.

U današnjem okruženju ekonomska kretanja koja utječu na poslovanje se mijenjaju pri svakoj promjeni tehnologije, zakonodavstva, tržišta, relativnih troškova proizvodnje, potrošačevih potreba i konkurencije. Samim time dolazi do potrebe promjene cijena.

Cijena kao jedan od 4 elementa marketinškog miksa ima veliki utjecaj na profitabilnost poduzeća jer je ona jedina izvor prihoda i odluka o njenoj razini uvelike ovisi o potražnji, troškovima, konkurenciji i percepciji vrijednosti proizvoda. Poduzeća često nisu svjesna njene važnosti zbog čega je cijeli postupak određivanja cijena konvencionalan te se obično odvija pasivno – kao odgovor na ponašanje drugih.

Kako onda odrediti ˝pravu cijenu˝, ˝optimalnu cijenu˝? Ne postoji magična formula ali postoji niz elemenata o kojima svaki poduzetnik treba voditi računa kako bi stvorio prednost pred konkurencijom, imao zadovoljnije kupce i uspio više zaraditi.

Prvi cilj seminara je pružiti polaznicima uvid u razne metode određivanja cijena, u elemente koji čine cijenu i prednosti i nedostatke svake metode. Poseban naglasak će biti na određivanju cijena na temelju percepcije vrijednosti i na važnosti koju diferencijacijska vrijednost jednog proizvoda ima na njegovu cijenu.

Drugi cilj seminara je analizirati važnosti politike cijena u komunikaciji s kupcima – ponekad naoko nebitni faktori snažno utječu na odluke koje kupci donose. Zbog toga su poduzeća koja shvate da je kod određivanja cijena bitno razmišljati ne samo ˝Koliko mogu naplatiti?˝ već i ˝Kako formulirati cijenu?˝u prednosti u odnosu na konkurenciju. Kreiranje cjenovnog imidža kroz komunikaciju vrijednosti i cijene omogućuje poduzetnicima da ˝poskupe˝ ili ˝pojeftine˝ doživljaj proizvoda izloženog na polici, stvarnoj ili virtualnoj.

Polaznici seminara će:

 • Steći znanje o elementima koji čine cijenu
 • Spoznati značaj diferencijacijske vrijedosti proizvoda kod određivanja cijena
 • Sagledati važnost politike cijena i rabatne politike
 • Naučiti kako kreirati cjenovni imidž i komunicirati vrijednost i cijenu

Ovaj seminar je namijenjen osobama zaduženim u poduzeću za formiranje cijena (odjel nabave, odjel razvoja proizvoda…) i vlasnicima i članovima uprava postojećih malih i srednjih poduzeća.

 

Sadržaj

 1. Cijena i njen značaj
 2. Metode određivanja cijena
  – Troškovno orijentirane metode
  – Tržišno orijentirane metode
  – Konkurentski orijentirane metode
  – Određivanje cijene temeljeno na precepciji vrijednosti
 3. Razvoj cjenovne politike prema vrstama kupaca
 4. Kreiranje cjenovnog imidža kroz kumunikaciju vrijednosti i cijene

 

Predavač

Jana Blažević Marčelja, mag. oec., poslovna je savjetnica i predavačica te certificirani Pricing Professional pri Professional Pricing Society – vodećoj svjetskoj udruzi posvećenoj strateškom pristupu određivanju cijena.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te se stručno usavršavala u Beču, nakon čega je vodila niz nacionalnih i međunarodnih razvojnih projekata. Ima dugogodišnje iskustvo na području edukacije, razvoja novih proizvoda i tehnoloških rješenja te unapređenja poslovnih procesa. Posljednjih nekoliko godina kreirala je i održala niz seminara o određivanju cijena. U razdoblju od 2012. do 2014. godine napisala je niz specijaliziranih članaka za magazin ˝Ja, trgovac˝.

Zamjenica je direktora i voditeljica edukacijskog centra Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.

 

Prijavite se na edukaciju Metode i politike određivanja cijena – prijave su zatvorene

Za sva pitanja vezana za edukaciju obratite nam se na step-ri@uniri.hr

 

Metode i politike određivanja cijena

Kako odrediti „pravu cijenu“, „optimalnu cijenu“? Kako se nositi s prigovorima na cijenu? Kako reagirati na zahtjeve za „odstupanjem od cijene“? Kako komunicirati vrijednost i cijenu proizvoda ili usluge? 

EEN-europska-poduzetnicka-mreza

 

Back to Top