t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Modeli suradnje znanstvenih institucija s gospodarstvom

Opis

Suradnja industrije i znanstvenika poželjna je s više aspekata i potiče se raznim programima financiranja. Poduzetnici, želite li iskoristiti znanja i opremu sa sveučilišta i fakulteta kako biste ponudili bolja rješenja svojim kupcima? Znanstvenici, zainteresirani ste za suradnju s gospodarstvom, ali ima previše prepreka da ju ostvarite? Ako Vas zanimaju odgovori na ova pitanja, onda je seminar namijenjen vama.

Na seminaru će se govoriti o različitim aspektima uspostavljanja suradnje između znanstvene zajednice i poduzetnika, neovisno o inicijatoru suradnje. Navest će se poznate prepreke za uspostavu suradnje i načini njihovog otklanjanja s posebnim osvrtom na interesne, organizacijske, zakonske, infrastrukturne te druge prepreke. Sudionici će imati i priliku izložiti osobne primjere ili upite.

Govorit će se i o različitim modelima suradnje provedivim u praksi, koristima za obje strane te raspoloživim izvorima financiranja na Sveučilištu u Rijeci i u Republici Hrvatskoj. Na kraju, sudionici će se upoznati s radom potpornih institucija i načinima kako ih je moguće uključiti na početku i tijekom ostvarene suradnje.

Sadržaj

  • Preduvjeti suradnje
  • Modeli suradnje i vrste ugovaranja
  • Očekivane koristi od suradnje
  • Izvori raspoloživog vanjskog financiranja u RH
  • Raspoloživa institucionalna potpora suradnji

Seminar je namijenjen članovima akademske zajednice, vlasnicima i menadžerima poduzeća svih veličina, ostalim poduzetnicima te djelatnicima u kliničko-bolničkim centrima.

Predavač

Mr. sc. Neven Tamarut, mag. oec., MBA, poslovni je savjetnik i predavač te mentor korisnicima u programima inkubacije.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a u lipnju 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obranio je magistarski rad na poslijediplomskom studiju Poslovno upravljanje (MBA) i stekao zvanje magistra znanosti. Ima dugogodišnje radno iskustvo na menadžerskim pozicijama u organizacijama s više od 2500 zaposlenika koja djeluju u komercijalnom sektoru (maloprodaji, veleprodaji te distribuciji) te u savjetovanju poduzetnika početnika i savjetovanju kod pokretanja poduzetničkog pothvata.

Kao direktor za razvoj poslovanja u Step Ri znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci odgovoran je za razvoj i unapređenje inkubacijskih programa u kojima, međuostalim, savjetuje  u vezi razvoja inovacija, strategije zaštite intelektualnog vlasništva, poslovnog planiranja, pregovaranja te prezentiranja projekta investitorima radi financiranja.

Prijavite se na edukaciju Modeli suradnje znanstvenih institucija s gospodarstvom – prijave su zatvorene

Više informacija o samoj edukaciji slanjem upita na step-ri@uniri.hr

Poduzetnici, želite li iskoristiti znanja i opremu sa sveučilišta i fakulteta kako biste ponudili bolja rješenja svojim kupcima? Znanstvenici, zainteresirani ste za suradnju s gospodarstvom, ali ima previše prepreka da ju ostvarite?  

EEN-europska-poduzetnicka-mreza

Back to Top