t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Određivanje cijena novog proizvoda

Jana Blažević Marčelja

Opis

Za svaki novi proizvod potrebno je odrediti cijenu. Polaznici seminara će dobiti uvid u sustavni pristup postupku određivanja cijena novog proizvoda koji sistematizira ključne elemente o kojima treba razmišljati.

Pritisak povećava činjenica da nas pogrešna odluka može skupo stajati – ako naplatimo previše, proizvod se neće prodati, ako naplatimo premalo, izgubit ćemo dio prihoda.

Cilj seminara je dati uvid u metodologiju određivanja cijena koja sistematizira ključne elemente o kojima treba razmišljati.

Seminar je namijenjen poduzetnicima početnicima, rukovoditeljima i vlasnicima koji traže nove pristupe određivanju cijena.

 

Sadržaj

Područje određivanja inicijalne cijene

  • Maksimalna moguća cijena i ekonomska vrijednost proizvoda
  • Minimalna moguća cijena i troškovi

Područje određivanja konačne cijene

  • Cjenovna ograničenja

 

Predavač

Jana Blažević Marčelja, mag. oec., poslovna je savjetnica i predavačica te certificirani Pricing Professional pri Professional Pricing Society – vodećoj svjetskoj udruzi posvećenoj strateškom pristupu određivanju cijena.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te se stručno usavršavala u Beču, nakon čega je vodila niz nacionalnih i međunarodnih razvojnih projekata. Ima dugogodišnje iskustvo na području edukacije, razvoja novih proizvoda i tehnoloških rješenja te unapređenja poslovnih procesa. Posljednjih nekoliko godina kreirala je i održala niz seminara o određivanju cijena.

Zamjenica je direktora i voditeljica edukacijskog centra Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.

Prijavite se na edukaciju Određivanje cijena novog proizvoda – prijave su zatvorene

Datum i vrijeme održavanja: 16.03.2016. godine u 10h
Mjesto održavanja: Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci – učionica na prvom katu
Trajanje: od 10 do 14h

Kotizacija: NE PLAĆA SE (seminari su plaćeni od strane Enterprise Europe Network)

NAPOMENA:
Prilikom zaprimanja prijava voditi će se računa je li seminar namijenjen prijavitelju. Prijava drugog djelatnika iz iste tvrtke moguća je u slučaju preostalih mjesta.

Više informacija o samoj edukaciji slanjem upita na step-ri@uniri.hr

Određivanje cijene novog proizvoda
Sustavnim pristupom postupku određivanja cijena novog proizvoda moguće je bitno olakšati ovaj proces i donijeti pravu odluku.

EEN-europska-poduzetnicka-mreza

 

Back to Top