t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

PROPER d.o.o.

Korisnik prostora

Opis

Proper d.o.o. bavi se produkcijom poslovnih događanja (kongresa, konferencija, seminara, sajmova, webinara, lansiranja novih proizvoda i slično), trenutačno surađujući kao vanjski suradnik s međunarodnim tvrtkama. Konkretne aktivnosti  uključuju: istraživanje tržišta, kreiranje programa i formata događanja, kreiranje operativnog plana i plana korištenja tehnologije, kreiranje i komunikacija marketing plana i plana prodaje, kontakt i pregovaranje s govornicima i sponzorima, pisanje promotivnih materijala, vođenje konferencije na sam dan događanja. Boravak u inkubatoru vezan je uz projekt proširenja tvrtke na geografskom području Hrvatske i SEE regije, kao i daljnje moderniziranje djelatnosti putem novih tehnologija: integracija društvenih mreža, video konferencija, mobilnih aplikacija, online platformi za događanja, interaktivnih tehnologija za komunikaciju između sudionika, govornika, sponzora i organizatora događanja.

Back to Top