t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

SYNERGY – Sinergijsko umrežavanje u području visokih tehnologija s ciljem poticanja inovativnosti u Središnjoj Europi

Projekt

Opis

Osnovni cilj projekta SYNERGY – Sinergijsko umrežavanje u području visokih tehnologija s ciljem poticanja inovativnosti u Središnjoj Europi e jačanje trenutno nedovoljno razvijenih veza između poduzeća, industrije, istraživačkih centara i kreatora politika u Središnjoj Europi te poticanje suradnje i sinergije među njima.

Projektom će se analizirati prethodno financirani i provedeni projekti te će se institucije koje su sudjelovale u projektima okupiti u tri perspektivna sektora modernih industrijskih tehnologija (KPA – Key Project Areas):

 • aditivna proizvodnja i 3D printanje,
 • mikro i nanotehnološki procesi i materijali,
 • industrija 4.0.

Ciljevi projekta:

 • Omogućiti povezivanje, umrežavanje i matchmaking između znanstvene zajednice, industrije i posredničkih organizacija u tri ključna sektora visokih tehnologija (KPA) na području Središnje Europe
 • Razviti nove servise za industriju i znanstvene institucije na području Središnje Europe koji djeluju u tri ključna područja projekta (KPA)
 • Potaknuti crowdinnovation inicijative u Središnjoj Europi.

Institucije i klasteri iz svakog od navedenih područja formirat će “sinergijske mreže” temeljene na novoj metodologiji procjene projekata te na online alatu „matchmaking”. Također, kroz projekt će se definirati novi servisi za crowdinnovation koji će biti testirani u sklopu projektnih pilot akcija. Projektne će aktivnosti, kao rezultat navedenoga, potaknuti stvaranje inovativnih usluga i olakšati međunarodnu suradnju u industrijskom sektoru.

Ciljne skupine uključuju: visokoobrazovne i znanstvene institucije, mala i srednja poduzeća, poduzetničke potporne institucije (gospodarske i obrtničke komore,  inkubatori, uredi za transfer tehnologije, centri za inovacije i sl.), jedinice regionalne i lokalne samouprave, širu javnost.

Rezultati projekta:

 • uspostava inovativnih sinergijskih mreža među uključenim akterima i on line rješenja za matchmaking
 • uspostava crowdfunding i crowdsourcing platforme za potporu inovacijama u Središnjoj Europi –Synergic Crowd Innovation Platform (SCIP)
 • stvaranje regionalne strategije o crowdinnovation

Projektni partneri:

 • Wroclaw University of Technology, Poljska
 • PROFACTOR GmbH, Austrija
 • Technical University Chemnitz, Cluster of Excellence MERGE, Njemačka
 • Jožef Stefan Institute, Slovenija
 • Karlsruhe Institute of Technology, Njemačka
 • STEP RI Science and Technology Park of the University of Rijeka, d.o.o., Hrvatska
 • Centre of Research and Technological Innovation, s.r.l., Italija

Pridruženi partneri:

 • Upper Austrian Research GmbH, Austrija
 • Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ), Njemačka
 • microTEC Südwest e.V., Njemačka
 • Lower Silesian Chamber of Commerce, Poljska
 • Grad Rijeka, Hrvatska
 • Chamber of Industry and Commerce Karlsruhe (CCI Karlsruhe), Njemačka
 • Business Upper Austria –OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Austrija
 • Marshal’s Office of Lower Silesia, Poljska

Trajanje projekta: 36 mjeseci (01.08.2017. – 31.07.2020.)

Program iz kojeg se financira: Interreg Central Europe

Ukupna vrijednost projekta: 1.805.840,99 €

Financirano iz programa: 1.482.495,79 €

Proračun Step Ri: 128.750,00 €

Službena stranica projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SYNERGY.html

 

Back to Top