t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Yotta d.o.o.

Korisnik potpora-program off-park inkubacije

Opis

Yotta d.o.o. – Yotta Advanced Computing je start-up usmjeren na istraživanje i razvoj čija su osnovna ekspertiza High Performance Computing, Cloud Solutions, Cross platform Mobile applications i Big Data Analysis.

Back to Top