t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Usluge

Savjetovanje i podrška u pokretanju poduzetničkog pothvata

 • Poslovno planiranje i formuliranje poduzetničke ideje
 • Podrška pri osnivanju poduzeća/obrta
 • Podrška kod selekcije i zapošljavanja zaposlenika
 • Podrška kod razvoja organizacije poduzeća i sustava nagrađivanja
 • Podrška pri traženju izvora financiranja
 • Podrška kod prijave na nacionalne i EU projekte

 

Savjetovanje na području zaštite intelektualnog vlasništva

 • Izrada strategije zaštite intelektualnog vlasništva
 • Podrška u provedbi zaštite intelektualnog vlasništva
 • Procjena vrijednosti intelektualnog vlasništva
 • Podrška u licenciranju i komercijalizaciji intelektualnog vlasništva

 

Savjetovanje na području upravljanja inovacijama

 • Razvoj novih proizvoda i usluga
 • Inoviranje postojećih proizvoda i usluga
 • Analiza tržišnog potencijala inovacije (postojeća i nepostojeća tržišta)
 • Razvoj novoga poslovnog modela
 • Razvoj usluga na temelju proizvoda
 • Stvaranje novih tržišta uklanjanjem prepreka potrošnji
 • Razvoj i projektiranje kanala prodaje i distribucije

 

Savjetovanje na području rasta i razvoja poslovanja

 • Definiranje poslovne strategije
 • Definiranje pokazatelja poslovanja kod strateškog upravljanja
 • Definiranje strategije cijena
 • Optimiziranje i upravljanje prodajom

 

Savjetovanje i podrška u internacionalizaciji poslovanja

 • Podrška pri traženju stranih partnera – kupaca i dobavljača
 • Podrška kod izlaska na EU i inozemna tržišta – soft landing usluge
 • Organizacija posjeta stranim tvrtkama s najboljim praksama

 

Za više informacija o mogućnosti korištenja naših usluga, našim ostalim aktivnostima i ostvarenim rezultatima javite nam se telefonom na 051 265 961 ili e-porukom na step-ri@uniri.hr.

Preuzmite našu brošuru u PDF formatu  Preuzmi PDF

Back to Top