Women in Finance – Besplatne radionice usmjerene na financijsko opismjenjavanje žena poduzetnica i onih koje to žele postati – Grad Buzet, Listopad 2018.

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, uz podršku Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, poziva vas da se prijavite na radionice koje će se održavati tijekom mjeseca listopada u Gradu Buzetu, u sklopu projekta Women in Finance (WIF).

Projekt je usmjeren na poboljšanje financijske pismenosti žena poduzetnica i onih koje to žele postati. Osim toga, cilj je i potaknuti osnivanje novih poduzeća, povećati stopu preživljavanja postojećih te potaknuti njihov razvoj.

Raspored radionica je sljedeći:

Naziv radionice Predavač Datum održavanja Trajanje
Kako pročitati financijske izvještaje Ana Janežić 03.10.2018. 10,00-15,00h
Osnovno financijsko upravljanje poduzetničkim aktivnostima Andrea Oštrić Petropoli 10.10.2018. 10,00-14,00h
Cijena – jedini izvor prihoda Jana Blažević Marčelja 18.10.2018. 9,00-15,00h
Pristup izvorima financiranja – Kako napisati uspješnu projektnu prijavu Andrea Oštrić Petropoli 30.10.2018. 11,00-15,00h

Mjesto održavanja:

Pučko otvoreno učilište “Augustin Vivoda” Buzet, Narodni dom,
Vijećnica 2. istarske brigade 2
52420 Buzet

Teme radionica:

Kako pročitati financijske izvještaje
Glavni financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, i dr.) daju poduzetnicima cjelovitu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja kao i poslovanja potencijalnih poslovnih partnera.
Polaznice radionice će naučiti kako čitati financijske izvještaje i razumjeti njihovo značenje.

Osnovno financijsko upravljanje poduzetničkim aktivnostima
Razumijevanje financijskih izvještaja daje poduzetnicima sposobnost da utvrde da li je poduzeću potrebno dodatno ulaganje, u kojem iznosu te da li je dodatno ulaganje poslovna odluka koju treba razmotriti kako bi poduzeće preživjelo ili unaprijedilo poslovanje.
Polaznice radionice će naučiti više o važnosti pozitivnog novčanog toka, o različitim izvorima financiranja (bankovni zajmovi, EU fondovi, bespovratna sredstva, poslovni anđeli, itd.) te da li je dodatno ulaganje mudra poslovna odluka u određenom trenutku.

Cijena – jedini izvor prihoda
Cijena je jedini element marketinškog miksa koji generira prihod i jedini element koji se može brzo i jednostavno promijeniti. Iz tog je razloga važno znati kako odrediti pravu cijenu i izbjeći prenisku ili previsoku cijenu.
Polaznice radionice će se upoznati s različitim taktikama i strategijama određivanja cijena te naučiti kako odrediti odgovarajuću cijenu za svoj proizvod ili uslugu.

Pristup izvorima financiranja – Kako napisati uspješnu projektnu prijavu
Ženama poduzetnicama u Hrvatskoj dostupni su različiti izvori financiranja (EU izvori, državne potpore i sl.). Kako bi pristupile tim izvorima moraju napisati projektnu prijavu koja udovoljava svim zahtjevima definiranim u pozivu.
Polaznice radionice će se upoznati s osnovama pisanja projektnih prijedloga. Neke od tema koje će biti obrađene su: kako razviti i prezentirati ideju, kako osigurati da se vaš prijedlog istakne, koju terminologiju koristiti,…

Prijavite se na radionice – prijave su zatvorene

NAPOMENA: Osobni podaci koji se prikupljaju prilikom prijava na radionice koriste se isključivo u svrhe slanja obavijesti o radionici te isti neće biti ustupljeni trećim stranama. Za više informacija pročitajte naša Pravila privatnosti.