t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

O nama

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je savršeno okružje za kompetitivne tvrtke jer pruža smještajne kapacitete integrirane s paketom poslovne podrške. 

 

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je poduzetnička potporna institucija koju je 2008. godine osnovalo Sveučilište u Rijeci uz podršku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO kroz program razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO. Od samog osnutka, Step Ri ima i potporu Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Aktivnosti znanstveno-tehnologijskog parka usmjerene su na poticanje poduzetništva temeljenog na znanju i novim tehnologijama te komercijalizaciju rezultata znanstvenog i stručnog rada znanstvenika kroz:

  • uredski i laboratorijski prostor po prilagođenim cijenama za startup i spin-off tvrtke te kvalitetne smještajne kapacitete brzorastućim tehnološkim i uslužnim tvrtkama
  • edukacije s aktualnim i primjenjivim poduzetničkim znanjima
  • poslovno savjetovanje vezano uz istraživanje i razvoj, inovacije te podršku prilikom izlaska na tržište (go-to-market), kod stvaranja novih proizvoda, usluga i poslovnih modela
  • uspostavljanje i unapređenje suradnje između znanstvene i poslovne zajednice
  • stvaranje prilika za internacionalizaciju poslovanja i izlazak na nova tržišta
  • pružanje soft landing usluga za inozemne tvrtke te njihove istraživačke i razvojne jedinice
  • stvaranje centra znanja za inovacijske metodologije.

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je od 2011. godine partner u Europskoj poduzetničkoj mreži EEN.

Step Ri je prepoznati centar Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO za provedbu programa Provjera inovativnoga koncepta za poduzetnike i znanstvenike (PoC Private i PoC Public).

Organiziranje edukacija, besplatno savjetovanje poduzetnika i znanstvenika te provođenje programa podrške za poduzetnike početnike i unapređenje poslovanja postojećih poduzetnika omogućuje nam uspješna suradnja s Ministarstvom poduzetništva i obrta te Primorsko-goranskom županijom.

Step Ri je proglašen najboljom poduzetničkom potpornom institucijom u Hrvatskoj za 2012. godinu.

Za više informacija o našim aktivnostima i ostvarenim rezultatima javite nam se telefonom na 051 265 961 ili e-porukom na step-ri@uniri.hr.

Kontakt

Adresa:
Radmile Matejčić 10
51 000 RIJEKA

T +385 (0) 51 265 961
F +385 (0) 51 265 999

e-adresa: step-ri@uniri.hr

Boris Golob

Boris Golob, mag. ing.
Direktor

Savjetnik za inovaciju proizvoda, usluga i poslovnih modela te poslovne strategije
T 051 265 960
e-adresa: bgolob@uniri.hr

Jana Blažević Marčelja

Jana Blažević Marčelja, mag. oec.
Zamjenica direktora i voditeljica
edukacijskog centra

Savjetnica za pokretanje poduzetničkog
pothvata i cjenovne strategije
T 051 265 962
e-adresa: jbmarcelja@uniri.hr

Neven Tamaut

Neven Tamarut, mag. oec., MBA
Direktor za razvoj poslovanja

Savjetnik za pokretanje poduzetničkog pothvata i strategiju zaštite
intelektualnog vlasništva
T 051 265 963
e-adresa: ntamarut@uniri.hr

Andrea90x90

Andrea Oštrić Petropoli, mag. admin. sanit.
Koordinator za EU projekte
T 051 265 964
e-adresa: andrea.ostric@uniri.hr

Mario Vukelić, mag. ing.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 976
e-adresa: mario.vukelic@uniri.hr

Ana_J90x90

Ana Janežić, mag. oec.
Poslovni savjetnik za područje financija i knjigovodstva
T 051 265 977
e-adresa: ana.janezic@uniri.hr

Nadija Surać

Nadija Surać, mag. iur.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 967
e-adresa: nsurac@uniri.hr

Anita Pribanić, mag. stud. eur.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 972
e-adresa: anita.pribanic@uniri.hr

Suzana Knežević

Suzana Knežević, mag. ing.
Stručni suradnik u edukacijskom centru
T 051 265 965
e-adresa: suzana.knezevic@uniri.hr

Ana Marković Čunko, mag. oec. i mag. cult.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 981
e-adresa: amcunko@uniri.hr

Ana Ružić, mag. stud. eur.
Suradnik na EU projektima
T 051 265 971
e-adresa: aruzic@uniri.hr

Tanja Čorak, univ. spec. rel. publ.
Savjetnik za strateške komunikacije
T 051 265 961
e-adresa: tcorak@uniri.hr

Lokacija


Prikaži STEP RI na većoj karti

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.

Radmile Matejčić 10, HR-51000 Rijeka
OIB: 70410022758
Žiro-račun: HR3724020061100532068 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040251068
Temeljni kapital 1.520.000 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Boris Golob, direktor

Back to Top