Upravljanje rastom poduzeća

Vođenjem. Organiziranjem. Financiranjem. Inoviranjem. Umrežavanjem.

Na tržištu koegzistiraju mikro, mala, srednja i velika poduzeća te brojne kombinacije među njima. Treba li onda neko manje poduzeće planirati rast? Što je potrebno uzeti u obzir i jesu li vlasnici i menadžeri manjih poduzeća spremni za takvu poslovnu avanturu? I što uopće znači rast za jedno poduzeće?
30
Maksimalan broj polaznika
1,5 sat
 Trajanje
STEP RI
Lokacija
4,6
Prosječna ocjena

Polaznici seminara imat će priliku čuti o različitim aspektima upravljanja rastom poduzeća koji uključuju upoznavanje s kriterijima strateškog planiranja rasta, uvođenje organizacijskih promjena u skladu s rastom, financijsko planiranje u funkciji rasta, usmjeravanje prema inoviranju poslovanja radi čuvanja postojećih pozicija i iskorištavanja novih prilika te o (re)pozicioniranju na tržištu korištenjem dostupnih mogućnosti za umrežavanje. 

Cilj seminara je usmjeriti polaznike u sustavno promišljanje rasta poduzeća kako bi uključili dobivene informacije u vlastite procese upravljanja.

Zainteresiranim poduzetnicima omogućit će se nakon seminara, a prema iskazanom interesu i dogovoru, snimanje inovacijskog potencijala poduzeća bez naknade putem IMP³rove metodologije u cilju jačanja konkurentnosti poduzeća. 

Seminar je namijenjen vlasnicima, direktorima poduzeća, rukovoditeljima viših razina te članovima uprava.

Sadržaj edukacije

Priprema za rast poduzeća

  • Strateško planiranje, tržište i rast
  • Startup / poduzetnik početnik – prototip budućeg poduzeća
  • Financijsko planiranje
  • Inoviranje u funkciji rasta i razvoja
  • Uvođenje organizacijskih promjena
  • Umrežavanje

Odabrane strategije rasta

  • Strateška partnerstva
  • Kapitalna povezivanja u različitim poslovnim kombinacijama

Autor i predavač

Neven Tamarut

Neven Tamarut

Mr. sc. Neven Tamarut, dipl. oec. imenovan je direktorom za razvoj poslovanja u Znanstveno- tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci d.o.o u veljači 2009. na kojoj poziciji i danas radi kao odgovorna osoba za razvoj inkubacijskih programa za osnivanje i razvoj poduzeća utemeljenih na novim znanjima i inovacijama. U sklopu radnog mjesta g. Tamarut je prošao i dalje se usavršava u području zaštite intelektualnog vlasništva i licenciranja te korisnike STEP Ri-a savjetuje u programima potpore. G. Tamarut ima od prije 11 godina radnog iskustva poslovanja i upravljanja u komercijalnom sektoru u maloprodaji, veleprodaji te distribuciji u organizacijama s preko 2.500 zaposlenika. Na tim poslovima, imao je priliku raditi na uvođenju promjena u organizaciji s ciljem rasta i razvoja poslovanja. G. Tamarut ima diplomu Ekonomskog fakulteta u Rijeci, a u lipnju 2010 na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obranio je magistarski rad na poslijediplomskom studiju Poslovno upravljanje (MBA) i stekao zvanje magistra znanosti. G. Tamarut posjeduje certifikat od WIPO organizacije o završetku usavršavanja u programu osposobljavanja za Upravljanje intelektualnim vlasništvom.

EEN logo