t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

digitalLIFE4CE

Projekt

Opis

Projekt „digitalLIFE4CE – Digital Life for Central Europe“ nastoji učiniti središnju Europu zonom izvrsnosti za razvoj i primjenu digitalno integriranih sustava u zdravstvu. Stvaranje prilagodljivih i na rješenje orijentiranih modela suradnje omogućit će stvaranje novih digitalnih rješenja za zdravstvo kroz povezivanje i prenošenje inovacija između zdravstvenih institucija, poslovne i znanstvene zajednice.

Projekt „digitalLIFE4CE“ okuplja 7 regija Središnje Europe i njihove vodeće predstavnike i institucije. Zajedničko rješavanje složenih izazova digitalizacije omogućit će stvaranje i provedbu cjelovitih rješenja za primjenu u zdravstvu i medicini. Poseban fokus je na poticanju primjene inovativnih rješenja složenih digitalno integriranih zdravstvenih sustava za čiju uspješnu primjenu je nužno prevladavanje ograničenja regionalnih ili nacionalnih pristupa odnosno uspostava transnacionalne suradnje.

Projekt „digitalLIFE4CE – Digital Life for Central Europe“ provodi se u okviru INTERREG Central Europe programa. Glavni cilj programa je povećanje konkurentnosti zemalja središnje Europe kroz poticanje inovacija i regionalne suradnje.

 

Projektni partneri:

University of Applied Sciences Burgenland, Austrija (voditelji projekta)

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection, Njemačka

Association for promoting of health business in the region of Leipzig, Njemačka

Bruno Kessler Foundation, Italija

Autonomous Province of Trento, Italija

Technology Park Ljubljana, Slovenija

Pannon Business Network Association, Mađarska

STEP RI – Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

Wroclaw Technology Park, Poljska

 

Pridruženi partneri:

Regionalmanagement Burgenland GmbH, Austrija

Association of Hospital Managers of Austria, Austrija

Ministry of Health, Italija

Institute for Biostatics and Medical Informatics, Slovenija

Vas County Authority, Mađarska

Klinički-bolnički centar (KBC) Rijeka, Hrvatska

Lower Silesian Voivodeship Marshal Office, Poljska

 

Cilj projekta: Poboljšati održive veze među akterima inovacijskih sustava s ciljem jačanja regionalnog inovacijskog kapaciteta u Središnjoj Europi.

Trajanje projekta: 30 mjeseci (01.05.2017. – 31.10.2019.)

Program iz kojeg se financira: Interreg Central Europe

Ukupni budžet: 1.551.182,37 EUR

Financirano iz programa: 1.274.752,00 EUR

STEP RI budžet: 159.212,20 EUR

Financirano iz programa: 135.330,37 EUR

Službena stranica projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/digitalLIFE4CE.html

Back to Top