t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Kako uobličiti ideju?

Boris Golob

Opis

Na seminaru „Kako uobličiti ideju?“ polaznici će se upoznati s ključnim elementima i koracima u formuliranju ideje, postupkom njihovog definiranja (ili pretpostavljanja) te provjerom razumijevanja tih elemenata kroz praktičan rad.

Svako putovanje započinje prvim korakom, a ideja je prvi korak u stvaranju inovacije i poduzetničkog pothvata. Iako je od ideje do tržišta dug put, dobro sročena i objašnjena ideja može taj put olakšati i ubrzati.

Zato dobro sročena ideja ne bi trebala ostati samo na „ideji“, već treba uključiti i promišljanje nekih drugih elemenata koji određuju, ograničavaju ili uvećavaju mogućnost uspjeha.

Uspjeh vaše ideje ne ovisi samo o tome koliko je ona dobra i originalna nego barem o još tri svari:

 • koliko ste sposobni realizirati ideju na zadovoljavajući način, kvalitetno, dovoljno jeftino, u primjerenoj veličini i na vrijeme
 • kakvu reakciju možete očekivati od konkurencije i svih ostalih koji se bore za pažnju (i novce) vaših potencijalnih kupaca
 • tko su sve vaši potencijalni kupci, na koje izvore prihoda i načine zarade možete računati kako bi vaša ideja bila održiva, profitabilna i omogućavala rast?

Seminar je namijenjen poduzetnicima, voditeljima razvoja i osobama zaduženim za stvaranje i provedbu inovacija u poduzećima.

 

Sadržaj

Ideja 1.0

 • Ime, opis, skica…
 • Namjera: Što želimo postići idejom?
 • Sredstva za provedbu: Što trebamo imati, napraviti, posuditi…?
 • Razlog uspjeha u 5. godini!

Konkurencija

 • Bolji smo od…?
 • Dovoljno smo dobri prema…?
 • Čine nas nervozni…?

Izbjegavanje konkurencije

 • Štit asimetrične motivacije: konkurencija ne želi…
 • Mač asimetričnih vještina: konkurencija ne može…

Komercijalizacija

 • Prvi kupci su… (kada i zašto kupuju, koliko ih ima?)
 • Izvori prihoda (tko plaća?)
 • Način zarade (kako naplaćujemo?)

Provedba

 • Rok realizacije
 • Način isporuke/plasmana
 • Način prodaje/marketinga
 • Način ograničavanja fiksnih troškova
 • Glavni proporcionalni troškovi i njihovi uzroci

 

Predavač

Boris Golob, mag. ing., direktor je STEP RI znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci. Kao poslovni savjetnik već više od 15 godina radi sa startupima, etabliranim kompanijama i znanstvenicima te održava predavanja i radionice za poduzetnike u Hrvatskoj i inozemstvu. Stručni je evaluator za EU EASME Horizont 2020 SME instrument program. Specijalizirao se za postupke inoviranja proizvoda i usluga te strategije komercijalizacije, a vodeći je stručnjak za inovacije poslovnih modela u jugoistočnoj Europi.

Prijavite se na edukaciju Kako uobličiti ideju? – prijave još nisu otvorene

Više informacija o samoj edukaciji slanjem upita na step-ri@uniri.hr

Kako uobličiti ideju
Uspjeh vaše ideje ne ovisi samo o tome koliko je ona dobra i originalna

EEN-europska-poduzetnicka-mreza

 

Back to Top